Työnohjaus johtajille

Työnohjaus johtajille

Ajanpuun työnohjaus asiantuntijoille, johtajille ja yrittäjille

Työnohjaus tukee johtajaa yksilönä ja lisää parhaimmillaan hyvinvointia koko työyhteisöön. Hyvinvoiva johtaja osaa tasapainotella työn ja arjen välillä. Hän tunnistaa niin rajansa kuin mahdollisuutensa. On helpompi tukea muita, kun omat palaset on kunnossa. Hyvinvoinva johtaja katsoo tilannetta laajemmasta näkökulmasta ja osaa sekä uskaltaa ottaa puheeksi hankaliakin asioita. 

Johtajan työnohjaus on oman työn kehittämistä 

Johtaja ei ole turvassa muutoksen tuulilta, eikä työn paineilta. Muutokset ja haastavat tilanteet ovat osa johtajan työelämää ja siksi on hyvä pitää välillä kehittämishetki asiantuntijan kanssa. Työnohjauksessa tilanteeseen saadaan uutta näkökulmaa sekä työkaluja oman jaksamisen lisäämiseen. Kun tilannetta tarkastellaan rauhassa ja neutraalissa ympäristössä, on työhön helpompi löytää seuraavat askeleet. 

Työnohjaus etenee prosessimaisesti ja tilanteesi mukaan

Ajanpuun työnohjaus on kokonaisvaltaista ja siinä huomioidaan elämäntilanne, henkinen jaksaminen sekä etsitään työhön sopivia palautumisen avaimia. Työnohjauksen tavoitteena voi olla ratkaisun löytäminen akuuttiin tilanteeseen tai jokin teema, kuten ajankäyttö, delegointi, muutosjohtaminen, puheeksiottaminen, työssäjaksaminen, vuorovaikutustaidot tai oma johtajuus ja urapolku. 

Työnohjauksella on tutkittuja etuja

Työnohjauksen on todettu vaikuttavan työssäjaksamiseen monin eri tavoin ja se voi mm. lisätä työmotivaatiota ja työn laadukkuutta, sen avulla voidaan jäsentää perustehtävää sekä kehittää ammatti-identiteettiä ja johtajuutta.   

Tukea ja työkaluja johtamiseen

Työnohjaajanasi toimii Tuija Levo, joka on rehtori-instituutin MA Educational Leadership maisteri. Lisäksi Tuijalla on Laatu, ympäristö sekä työturvallisuusjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä ammatillisen opettajan ja rehtorin kelpoisuus. Ohjaustyössä yhdistyy yli 20 vuoden kokemus työelämän kehittämis- ja esimiestehtävistä sekä luontaishoitamisen osaaminen. Ajanpuun työnohjaus soveltuu hyvin mm. hyvinvointialan, luovien alojen, sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan johtajille. 

Polku hyvinvoivaan johtamiseen 

Voimme lähteä etenemään ja suunnitella työhyvinvoinnin askeleita tarkemmin ensimmäisellä tapaamisella. Joskus yksikin kerta toimii suunnan antajana ja toisinaan muutoksia on hyvä rakentaa ja syventää pidemmällä matkalla. Työnohjaustapaamisen kesto on 60 min ja hinta 85 eur/h. Ohjaukset toteutetaan etänä tai Jyväskylän hoitohuoneella. Tuija erikoistuu parhaillaan johdon työnohjaukseen ja valmistuu Certified Supervisor and Coach -examination® tutkinnosta 10/2023. Työnohjaus soveltuu hyvin myös tiimeille, johtoryhmille sekä organisaation muutosvalmennukseksi. Yhteyden saat laittamalla viestin toimisto@ajanpuu.fi tai 0400 169 260. Voit varata ajan tai pyytää tiimille tarjouksen klikkaamalla alta >  
 

Tuijan tarinasta voit käydä lukemassa lisää esittelysivulta Johtajasta luontaishoitajaksi. Ajanpuun työnohjaukseen on mahdollista yhdistää kehoa energisoivaa luontaisterapiaa. Näitä Työn ja kehon avaimet yhdistelmähoitoja on tällä hetkellä tarjolla Jyväskylässä. Ota yhteyttä, jos haluat yhdistää ohjaukseesi kehoterapiaa: toimisto@ajanpuu.fi tai 0400 169 260.

Lyhyen kuvauksen Ajanpuun työnohjauksesta löydät myös Ajanpuun tubekanavalta.

Tuija muutospolusta voi käydä lukemassa täältä Työuupumuksesta uuteen alkuun – Ajanpuu tai blogitekstistä Työuupumuksen ei tarvitse olla pysyvä tila

Ajanpuu toimii partnerina organisaatioille suunnatuissa Johda hyvinvointia -valmennuksissa, joista lisätietoja löydät www.johdahyvinvointia.fi 

0