Tervettä työelämää yksilö- tai ryhmäohjaus

Tervettä työelämää yksilö- tai ryhmäohjaus

Ajanpuun ohjauspolku voi olla yksilö-, työpari- tai ryhmäohjausta

Työnohjaus lisää työn ja elämän tasapainoa sekä antaa avaimia työssäjaksamiseen. Työnohjauspolulle kannattaa astua silloin, kun haluat selkeyttää tilannettasi ja saada työkaluja palautumiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Toisinaan mieleen on päässyt kertymään stressiä, ylikuormaa tai meneillään on jokin hankala tilanne. Ohjauksessa onkin mahdollista saada selkeyttä ja konkreettisia askeleita, joilla tilanteessa pääsee eteenpäin. 

Työnohjaustapaaminen on luottamuksellinen kohtaaminen

Työelämän tulisi olla mahdollistaja ja mukavaa ajankulua. Työnohjauksella tilanteeseen voidaan saada uutta näkökulmaa sekä työkaluja oman jaksamisen lisäämiseen. Kun mieli pääsee rauhoittumaan, on asioita helpompi käsitellä ja muuttaa. Asioiden rehellinen tarkastelu auttaa tekemään kestävämpiä valintoja ja samalla työn kuorma helpottuu. Tietoinen ja rentoutunut mieli löytää jälleen enemmän mahdollisuuksia haasteiden sijaan. 

Työnohjaus etenee prosessimaisesti ja tilanteesi mukaan

Ajanpuun työnohjaus on kokonaisvaltaista ja siinä huomioidaan elämäntilanteesi, henkinen jaksaminen sekä etsitään sinulle sopivia palautumisen avaimia. Työnohjauksen tavoitteena voi olla ratkaisun löytäminen akuuttiin tilanteeseen tai jokin teema, kuten elämänmuutos, kiireen helpottaminen, stressi, terveydentilan muutokset, työilmapiiri, työttömyys, työssäjaksamisen lisääminen tai uralla eteneminen. Työnohjaukseen kannattaa tulla myös silloin, jos työasiat pyörivät liikaa ajatuksissa tai stressi vaikuttaa kehossa. 

Työnohjauksen on todettu vaikuttavan työssäjaksamiseen monin eri tavoin ja se voi lisätä työmotivaatiota ja työn laadukkuutta, sen avulla voidaan jäsentää perustehtävää sekä kehittää ammatti-identiteettiä ja johtajuutta. Ajanpuun ohjaus tukee myös henkistä jaksamista ja antaa avaimia työhyvinvoinnin lisäämiseen.  

Ajatusten kevennys asiantuntijan kanssa

Työnohjaajanasi toimii Tuija Levo, joka on rehtori-instituutin MA Educational Leadership maisteri. Lisäksi Tuijalla on Laatu, ympäristö sekä työturvallisuusjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä ammatillisen opettajan ja rehtorin kelpoisuus. Ohjaustyössä yhdistyy pitkä työelämän kehittämiskokemus ja kehoterapia osaaminen. Työkokemusta on kertynyt ohjausalalta yli 20 vuotta ja näistä isoin osa on ollut suunnittelu ja kehittämistehtäviä hankemaailmassa sekä yli 8 vuotta esimiestyötä lähiesimiehenä ja projektipäällikkönä. Nykyään Tuija toimii toimitusjohtajana omassa hyvinvointialan yhtiössä ja kouluttaa luontais- ja kehoterapeutteja. Tuija on erikoistunut keho/mieli työnohjaukseen sekä johdon työnohjaukseen (Certified Supervisor and Coach of Leaders and Executives). Ajanpuun työnohjaus soveltuu hyvin mm. hyvinvointialan, luovien alojen, sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan asiantuntijoille. 

Tervetuloa voimaan paremmin 

Voimme suunnitella polkuasi tarkemmin ensimmäisellä tapaamisella. Joskus yksikin kerta toimii suunnan antajana ja toisinaan muutoksia on hyvä rakentaa ja syventää pidemmällä matkalla. Työnohjaustapaamisen kesto on 60 min ja hinta 115 eur/h. Ohjaukset toteutetaan etänä tai Jyväskylän hoitohuoneella. Työnohjaus soveltuukin hyvin myös tiimeille, johtoryhmille sekä organisaation muutosvalmennukseksi. Yhteyden saat laittamalla viestin toimisto@ajanpuu.fi tai 0400 169 260. Voit varata ajan tai pyytää tiimille tarjouksen klikkaamalla alta > 

      Varaa aika 

Tarinastani voit käydä lukemassa lisää esittelysivulta Johtajasta luontaishoitajaksiTyönohjaukseeni on mahdollista yhdistää kehoa energisoivaa luontaisterapiaa. Näitä Kehon ja mielen avaimet yhdistelmähoitoja teen tällä hetkellä Jyväskylässä toimisto@ajanpuu.fi tai 0400 169 260.

Lyhyen kuvauksen Ajanpuun työnohjauksesta löydät myös Ajanpuun tubekanavalta.

Omasta muutospolustani voit käydä lukemassa täältä Työuupumuksesta uuteen alkuun – Ajanpuu

0