Yrittäjän esittely

Yrittäjän esittely

Toiminnan esittely

Hyvinvointiakatemia Ajanpuu oy lisää mielen ja kehon hyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasolla. Sana akatemia viittaakin paikkaan, jonne voi tulla oivaltamaan ja energisoitumaan. Ajanpuu on erikoistunut henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen, kehon ja mielen avaamiseen, johdon hyvinvoinnin kehittämiseen sekä koulutuksiin. Ajanpuu kuvastaa vanhaa viisautta, joka löytyy meistä jokaisesta. Ajanpuun palvelut ovat muovautuneet asiakaskokemusten, oman kasvupolun sekä elämän oivallusten kautta.

Esimiehestä kehoterapeutiksi

Ajanpuun ankkurina ja kehittäjänä toimin minä, Tuija Levo. Olen kulkenut pitkän ja monivivahteisen polun, ollakseni tässä, missä juuri nyt olen. Toimin yli 20 vuotta vaativissa ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Yli viisitoista vuotta työpolustani kului erilaisia hankkeita ja projekteja suunnitellessa ja johtaessa. Olen aina pitänyt opiskelusta ja yhdeltä koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri (Educational Leadership). Täydennyskoulutuksena olen perehtynyt mm. Laatu- ja ympäristöasioihin (Kestävän kehityksen johtaminen) ja olen suorittanut myös ammatillisen koulutuksen rehtorin ja opettajan opinnot. Työelämän kehittämistehtävissä olen saanut perehtyä työelämään monesta eri näkökulmasta. Olen toiminut ohjaajana vastavalmistuneelle sekä lopettavan organisaation yritysjohtajalle.

Työurani opetti minulle paljon ja antoi kokemusta myös julkishallinnon, oppilaitosmaailman sekä järjestötyön maailmasta. Vuosien edetessä havahduin tilanteeseen, jossa työympäristössä oli yhä enemmän kiirettä ja selittämätöntä pahoinvointia. Jouduin kohtaamaan myös omalle kohdalle ilmaantuneita kehollisia sairastumisia sekä mielen uupumista. Tuli aika, jolloin oli havahduttava tilanteeseeni ja lähteä elämäni muutosmatkalle. Aloin perehtyä hyvinvoinnin johtamiseen ja samalla myös kehoparantamisen kutsu lähti kuljettamaan omaa polkuaan. Halusin voida paremmin ja hakeuduin diplomivyöhyketerapeutin opintoihin. Opintoja kertyi hiljalleen lisää mm. keho- ja luontoyhteyden ohjaamisesta, mielen hoitamisesta sekä erilaisista kehoterapiatekniikoista, kuten Horstmann- tekniikasta.

Tänä päivänä erikoisalaani ovat Kehon ja Mielen avaimet® eli hoitoprosessit, joissa yhdistyy hoitava keskustelu sekä kehoon kertyneiden lukkojen avaaminen. Koulutan luontaishoitamista ja puhun mielelläni tietoisemman elämän valinnoista. Lisäksi käyn fasilitoimassa ryhmiä mm. mielen hyvinvoinnin ja kehotietoisuuden teemoista. Keväällä 2023 pätevöidyn johdon ja esimiesten työnohjaajaksi. Pitkä kokemukseni ja omat kokemukset ovat muokanneet minua siihen, että voin tukea muita elämänsolmujen avaamisessa sekä työssäjaksamisessa. Ohjaustyössäni olen rento, innostava ja empaattinen kanssakulkija.

Tervetuloa matkaamaan kanssani, jos haluat vahvistaa omaa hyvinvointipolkuasi tai muuten vain lisätä energiaa elämääsi.

Sinua tervehtien,
Tuija Levo

0