Johtajan coaching ja työnohjaus

Johtajan coaching ja työnohjaus

Työnohjausta ja tietoisuustyökaluja asiantuntijoille ja johtajille

Työnohjaus tukee johtajaa yksilönä ja lisää parhaimmillaan työhyvinvointia koko työyhteisöön. Hyvinvoiva johtaja osaa tasapainotella työn ja arjen välillä. Hän tunnistaa niin rajansa kuin mahdollisuutensa. On helpompi tukea muita, kun omat palaset on kunnossa. Hyvinvoinva johtaja katsoo tilannetta laajemmasta näkökulmasta ja osaa sekä uskaltaa ottaa puheeksi hankaliakin asioita. Tietoinen johtajuus on persoonallisuuden hyväksymistä ilman asioiden henkilökohtaistamista. 

Työnohjaus inspiroi ja pitää asiat virtaavina

Muutokset ja haastavat tilanteet ovat osa johtajan työelämää ja Ajanpuun työnohjauksessa tilanteeseen saadaan uutta näkökulmaa sekä löydetään työkaluja oman jaksamisen lisäämiseen. Kun tilannetta tarkastellaan rauhassa ja neutraalissa ympäristössä voi työhön löytää uutta näkökulmaa. Työelämän muutokset kutsuvat myös johtajia muuttumaan ja siksi menestyksekäs johtajuus edellyttää uudistumista ja asioiden jatkuvaa virtaamista. 

Tietoinen johtaja luottaa ja luo 

Tietoinen johtaja luottaa yhteistyöhön ja luo visiotaan innostuneesti. Ajanpuun työnohjaus on kokonaisvaltaista ja siinä huomioidaan elämäntilanne, henkinen jaksaminen sekä etsitään työhön sopivia palautumisen avaimia. Työnohjauksen tavoitteena voi olla ratkaisun löytäminen akuuttiin tilanteeseen tai jokin teema, kuten ajankäyttö, delegointi, muutosjohtaminen, outplacement, puheeksiottaminen, työhyvinvointi tai vuorovaikutustaidot. Ajanpuun tietoisuustyökaluilla asioita on helpompi tarkastella ja asemoida uudelleen. 

Työnohjauksella on tutkittuja etuja

Työnohjauksen on todettu vaikuttavan työssäjaksamiseen monin eri tavoin ja se voi mm. lisätä työmotivaatiota ja työn laadukkuutta, sen avulla voidaan jäsentää perustehtävää sekä kehittää ammatti-identiteettiä ja johtajuutta. Työhyvinvoinnin asiantuntijan kanssa omaan työhön on mahdollista saada uutta näkökulmaa ja innostusta. 

Tukea ja työkaluja johtamiseen

Työnohjaajanasi toimii Tuija Levo, joka on rehtori-instituutin MA Educational Leadership maisteri. Lisäksi Tuijalla on Laatu, ympäristö sekä työturvallisuusjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä ammatillisen opettajan ja rehtorin kelpoisuus. Ohjaustyössä yhdistyy pitkä työelämän kehittämiskokemus, esimieskokemus sekä nykyinen työ toimitusjohtajana hyvinvointialan yhtiössä. Tuija on erikoistunut keho/mieli työnohjaukseen sekä johdon työnohjaukseen (Certified Supervisor and Coach of Leaders and Executives). 

Polku hyvinvoivaan johtamiseen 

Voimme suunnitella työnohjauksen askeleita tarkemmin ensimmäisellä tapaamisella. Joskus yksikin kerta toimii suunnan antajana ja toisinaan muutoksia on hyvä rakentaa ja syventää pidemmällä matkalla. Työnohjaustapaamisen kesto on 60 min ja hinta alk. 155 eur/h. Ohjaukset toteutetaan etänä tai Jyväskylän hoitohuoneella. Työnohjaus soveltuu hyvin myös tiimeille, johtoryhmille sekä organisaation muutosvalmennukseksi. Yhteyden saat laittamalla viestin [email protected] tai 0400 169 260. Voit varata ajan tai pyytää tiimille tarjouksen klikkaamalla alta >  
 

Tuijan tarinasta voit käydä lukemassa lisää esittelysivulta Johtajasta luontaishoitajaksi

Lyhyen kuvauksen Ajanpuun työnohjauksesta löydät myös Ajanpuun tubekanavalta.

Ajanpuu toimii partnerina organisaatioille suunnatuissa Johda hyvinvointia -valmennuksissa, joista lisätietoja löydät www.johdahyvinvointia.fi