Coaching ja työnohjaus

Coaching ja työnohjaus

Ajanpuun työnohjauspolku voi olla yksilö-, työpari- tai ryhmäohjausta

Työnohjauspolulle kannattaa astua silloin, kun on aika lisätä työn ja elämän tasapainoa. Toisinaan mieleen on päässyt kertymään stressiä, ylikuormaa tai meneillään on jokin hankala tilanne. Kaiken keskellä voi olla vaikea hahmottaa omia ajatuksia tai tarpeita ja siten ohjauksessa onkin mahdollista saada selkeyttä ja konkreettisia askeleita, joilla tilanteessa pääsee eteenpäin. 

Työnohjaustapaaminen on luottamuksellinen kohtaaminen

Työelämän tuulissa voi joskus kadottaa työn ilon ja päivät muuttuvat puurtamiseksi. Kaikkea ei aina voida muuttaa, mutta tilanteeseen voidaan saada uutta näkökulmaa sekä työkaluja oman jaksamisen lisäämiseen. Kun mieli pääsee rauhoittumaan, on asioita helpompi käsitellä ja muuttaa. Asioiden rehellinen tarkastelu auttaa tekemään kestävämpiä valintoja ja samalla työn kuorma helpottuu. Tietoinen ja rentoutunut mieli löytää jälleen enemmän mahdollisuuksia haasteiden sijaan. 

Työnohjaus etenee prosessimaisesti ja tilanteesi mukaan

Ajanpuun työnohjaus on kokonaisvaltaista ja siinä huomioidaan elämäntilanteesi, henkinen jaksaminen sekä etsitään sinulle sopivia palautumisen avaimia. Työnohjauksen tavoitteena voi olla ratkaisun löytäminen akuuttiin tilanteeseen tai jokin teema, kuten elämänmuutos, kiireen helpottaminen, stressi, terveydentilan muutokset, työilmapiiri, työttömyys, työssäjaksamisen lisääminen tai uralla eteneminen. Työnohjaukseen kannattaa tulla myös silloin, jos työasiat pyörivät liikaa ajatuksissa. 

Työnohjauksella on tutkittuja etuja

Työnohjauksen on todettu vaikuttavan työssäjaksamiseen monin eri tavoin ja se voi lisätä työmotivaatiota ja työn laadukkuutta, sen avulla voidaan jäsentää perustehtävää sekä kehittää ammatti-identiteettiä ja johtajuutta.   

Elämän brainstorming asiantuntijan kanssa

Työnohjaajanasi toimii Tuija Levo, joka on rehtori-instituutin MA Educational Leadership maisteri. Lisäksi Tuijalla on Laatu, ympäristö sekä työturvallisuusjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä ammatillisen opettajan ja rehtorin kelpoisuus. Ohjaustyössä yhdistyy pitkä työelämän kehittämiskokemus ja luontaishoitamisen osaaminen. Työnohjaukseni soveltuu hyvin mm. hyvinvointialan, luovien alojen, sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan asiantuntijoille. 

Tervetuloa voimaan paremmin 

Voimme lähteä etenemään ja suunnitella polkuasi tarkemmin ensimmäisellä tapaamisella. Joskus yksikin kerta toimii suunnan antajana ja toisinaan muutoksia on hyvä rakentaa ja syventää pidemmällä matkalla. Työnohjaustapaamisen kesto on 60 min ja hinta 85 eur/h. Ohjaukset toteutetaan etänä tai Jyväskylän hoitohuoneella. Tuija erikoistuu parhaillaan johdon työnohjaukseen ja valmistuu Certified Supervisor and Coach -examination® tutkinnosta 10/2023. Työnohjaus soveltuukin hyvin myös tiimeille, johtoryhmille sekä organisaation muutosvalmennukseksi. Yhteyden saat laittamalla viestin toimisto@ajanpuu.fi tai 0400 169 260. Voit varata ajan tai pyytää tiimille tarjouksen klikkaamalla alta > 
 


Tuijan tarinasta voit käydä lukemassa lisää esittelysivulta 
Johtajasta luontaishoitajaksiTyönohjaukseeni on mahdollista yhdistää kehoa energisoivaa luontaisterapiaa. Näitä Työn ja kehon avaimet yhdistelmähoitoja teen tällä hetkellä Jyväskylässä, joten ota yhteyttä, jos haluat yhdistää ohjaukseesi kehoterapiaa: toimisto@ajanpuu.fi tai 0400 169 260.

Lyhyen kuvauksen Ajanpuun työnohjauksesta löydät myös Ajanpuun tubekanavalta.

Omasta muutospolustani voit käydä lukemassa täältä Työuupumuksesta uuteen alkuun – Ajanpuu 

0